Yabure Kabure Lyrics Nyanpasu Non Non Biyori

SHARE

Yabure Kabure Lyrics Nyanpasu Non Non Biyori

Yabure Kabure Lyrics Nyanpasu Non Non Biyori

Mondaishuu de kitaa

Shinkansen gokkou

Suttokoton suttokoton

Suttoko ton ton toon

Nyan! Nyanpasu!! (Hai)


Yabure kabure no yabuisha ga

Takeyabu no naka e sutta kora sa

Yabu karaboni sutta kora sa

Yabureta raburetaa motte

Sutta kora sa (Hai)


Yabure kabure no yabuisha ga

Takeyabu no naka e sutta kora sa

Yabu karabooni sutta kora sa

Yabureta raburetaa motte

Sutta kora sa

Spanish Lyrics Version 

Mondaishuu de kitaa

Shinkansen gokkou

Suttokoton suttokoton

Suttoko ton ton toon

¡Nyan! Nyanpasu !! (Hai)


Yabure kabure no yabuisha ga

Takeyabu no naka e sutta kora sa

Yabu karaboni sutta kora sa

Yabureta raburetaa motte

Sutta kora sa (Hai)


Yabure kabure no yabuisha ga

Takeyabu no naka e sutta kora sa

Yabu karabooni sutta kora sa

Yabureta raburetaa motte

Sutta kora sa

YouTube Video Embeded Below

Song Credits:

Writers(s): のんのんびより (Non Non Biyori)

Artist: Genius Romanizations

Release Date: March 6, 2021

SHARE

Related Posts