Będę Triumfować Lyrics In English — Santino

SHARE

Będę triumfować is a popular song, Which was officially written by Sentino and the vocals of this song were also given by Sentino.

Będę Triumfować Lyrics In English

[Intro]
Megalomania

[Intro]
Megalomania

[Zwrotka 1]
Każde lelum polelum, teraz ma zero trzy zero
A z Berlinem do czynienia co Sero El Mero (patrz)
Jesteś pusty jak głowy blogerek
Więc jak mówisz że masz białe to twój towar jest serem, od nowa
Chodzisz na siłkę, pozujesz z bronią na klipie
Ale masz z psami do czynienia jak sklep zoologiczny
Nie mów że popychasz suki, ty pożyczasz bluzy
A gdy kończy się teledysk to odsyłasz ciuszki
I twój zegarek to Swarovski crystal
A za koncert płacą bo wyglądasz troszkę jak Mahler
Jaki kraj taki rap, wielkie gwiazdy bez kasy
Nie szef SBM, ale to przebrane białasy
A gdy śpicie nocą słodko po szklance oranżady
Śnią wam się wielkie miliony, czasem czarne kutasy, ej
Twój to gang to banda pedryli, nie hardcore
Otwieram oczy, znowu witam miasto

[Verse 1]
Every lelum polelum now has zero three zero
And with Berlin what Sero El Mero has to do (see)
You're blank as bloggers' heads
So when you say you have white, your stuff is cheese all over again
You go to the gym, pose with a gun on the clip
But you deal with dogs like a pet store
Don't say you're pushing female dogs, you borrow sweatshirts
And when the music video ends, you send back the clothes
And your watch is a Swarovski crystal
And they pay for the concert because you look a bit like Mahler
What country is rap, big stars without money
Not the head of SBM, but they are white guys in disguise
And when you sleep at night, sweet after a glass of orangeade
You dream of millions, sometimes black dicks, hey
Yours is a gang of fags, not hardcore
I open my eyes, hello to the city again

[Refren]
Będę triumfował aż zagwożdżą mi trumnę
Nie wiem czy to sen, żyję po to by nie umrzeć
Diabeł cały czas woła, znak kiepskiej miłości
Nadal nie mogę pojąć nowej rzeczywistości
Wtedy co walczyłem (uuu), aż prawie się zgubiłem (uuu)
Ale na ostatniej rundzie
Jak eksperci już twierdzili, że to po mnie - zwyciężyłem

[Chorus]
I will triumph until they beat my coffin
I don't know if it's a dream, I live so as not to die
The devil is calling all the time, a sign of bad love
I still cannot comprehend the new reality
Then what I fought (uuu) until I almost lost it (uuu)
But in the final round
As the experts already said it was after me - I won

[Zwrotka 2]
Mówisz, o dragach w muzyce, potem o ludziach przed sądem
Jesteś jak youtuber z vlogiem, mordo, bo duży masz content
I gadasz wszędzie każdemu, jakim ty jesteś gorylem
Po czym ja wjeżdżam z kopytem - pow, ready to kill 'em
Nie będę mówił ile mogę, ja już nie chcę niczego
Nie jestem narcystycznym zjebem, kurwa, jestem King Sento
I to mi starczy, będę się bronił do ostatniej kropli krwi
Gdy tylko jeden z nich zawarczy
Wyrażam się przez artyzm, Salvador Dali
Siedziałem w bloku pisząc, miałem California dream
Sir jak Martin Luther King, bo stworzony by być wielki
Im więcej mam pieniędzy tym mniej chcę być na selfie
Im więcej mógłbym mieć, to tym mniej już czegoś pragnę
W ciszy, samotności, bo zabiłem egomanię
A z ciebie tylko ciota z kompleksami jak Lil Pump
Czterdzieste czwarte piętro, chodź zaproszę cię na jump, ej

[Verse 2]
You talk about drugs in music, then about people in court
You're like a Youtuber with a vlog, muck, because you have a lot of content
And you talk to everyone you are a gorilla everywhere
Then I ride in with a hoof - pow, ready to kill 'em
I won't say as much as I can, I don't want anything anymore
I'm not a narcissistic fucker, I'm fucking King Sento
And that's enough for me, I will defend myself to the last drop of blood
As soon as one of them sounds
I express myself through artistry, Salvador Dali
I was sitting in my writing block, I had a California dream
Sir like Martin Luther King, because he was made to be great
The more money I have, the less I want to be on a selfie
The more I could have, the less I want something
In silence, loneliness, because I killed egomania
You're just a fagot with complexes like Lil Pump
Forty-fourth floor, come invite you to a jump, hey

[Refren]
Będę triumfował aż zagwożdżą mi trumnę
Nie wiem czy to sen, żyję po to by nie umrzeć
Diabeł cały czas woła, znak kiepskiej miłości
Nadal nie mogę pojąć nowej rzeczywistości
Wtedy co walczyłem (uuu), aż prawie się zgubiłem (uuu)
Ale na ostatniej rundzie
Jak eksperci już twierdzili, że to po mnie - zwyciężyłem

[Chorus]
I will triumph until they beat my coffin
I don't know if it's a dream, I live so as not to die
The devil is calling all the time, a sign of bad love
I still cannot comprehend the new reality
Then what I fought (uuu) until I almost lost it (uuu)
But in the final round
As the experts already said it was after me - I won

Related Video

SHARE

Related Posts