5 Hundred 25 Thousand 600 Minutes Lyrics

SHARE

5 Hundred 25 Thousand 600 Minutes Lyrics was sung by Tuks Senganga and written by Jonathan Larson.

5 Hundred 25 Thousand 600 Minutes Lyrics

[Chorus]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in mid nights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife

[Verse 1]
Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu
Sedimonthole o re jele, ntlapele Ferikgong ke a lela
O le teng tota ke swelang senku
O Phukalala le dintshu
Go a sha go a fisa, botshelo lefatshe tlhase legala tshutshu
Malwetse a bala dikesi
Babolai ba e meta ka gore ba tseile bale bakae
Nxxae! re lla le wena, botlholagadi ga se motlae
O ka tswa o le monyebo-motelela jaaka jara
But o tlhaela boitumelo jaaka Tlhakole a tlhaela malatsi mabedi
Amogela madi seatla molomo kgwedi le kgwedi
Diura , Metsotso, disekonte
E se kgale ke tlo e bala ka Diponto
O e meta fa go rileng
Kapa fa e padile jaara boela mosimeng
Senyeletse, selemo se retisa sematsatsa

[Chorus 2]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man

[Verse 2]
What?
Ke se se bona kae?
Ke se bona mo motsamaong wa gago
Tantabela hela, tlhoka-ina ga na ga semelela sela kae le kae
Boroko ke ba tlhogo, potso ke gore "A ke tla tsoga ke hema?"
Ke mo mileng go koloi, go sephethepethe
O mpona boferefere
Mme Ke semere letshwao, lare
"No food, No Job Please help!"
Wena wa re "You no good, you are a flop, go to hell!"
Wa bona...
Malatsi a me a tletse letlhoyo
Kutlobotlhoko le maano a gananang
Lebaka legolo ke metang
Ngwaga ka lerato le ke le amogelang
Le tshepo e ke e bonang
A kere re lebetse Modimo (Rotlhe)
A kere 'fifi le go aparela ka bonako
Like, selemo sa mariga a seetebosigo
O siela kae gonne gotlhe re tletse bosilo (Re tletse bosilo)

[Chorus 2]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand journeys to plan
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure the life of a woman or man

[Verse 3]
Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
Se le tsa fa, se le beya kwa
Ke sala ke eme, o sala o botsa "Nare dieman o ne a ja?"
Kae, le mang goreng jang a sa wa?
Ga la utlwa, ditlamalwana dikae?
Marudi ao a tla le pula, dula o e mete
Ke kgaratlhela gore fa e kolomela
Boediidi bo korobela
Ke bo ke bososela matsatsi fa a phirima
Bosigo balotsana ba go tsimola
Bososela, jara mosi wa tsela
O lebile kae? Fa e se wena ke botsa sefela "O timela jwang?"

Legong o robegelang?
Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu
Sedimonthole o re jele, ntlapele Ferikgong ke a lela
O le teng tota ke swelang senku

Ke mo mileng go koloi, go sephethepethe
O mpona boferefere
Mme Ke semere letshwao, lare
"No food, No Job Please help!"
Wena wa re "You no good, you are a flop, go to hell!"

Ga se magatwe, go thata ya mangana a phage
Setsuatsue sa Phatwe
Se le tsa fa, se le beya kwa
Ke sala ke eme, o sala o botsa "Nare dieman o ne a ja?"

[Chorus 1]
Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes
Five hundred twenty-five thousand moments so dear
Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes
How do you measure, measure a year
In daylights, in sunsets, in mid nights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife

[Chorus 2]
In daylights, in sunsets, in mid nights, in cups of coffee
In inches, in miles, in laughter, in strife

Official Video

SHARE

Related Posts